Epic Perfect World

ANO NA?

Offline sana

  • Member
hahahahaha bisaya ka talaga

Offline relyonme

  • . . . . .
hahahahaha bisaya ka talagaOH ANO? 

Offline Dendi

  • ?????????????????????
  • What are you doing stepbro?????
  • Characters: DaddyChill/RagingPepper/DendiMan
  • Faction: CardinaLs/Scoundrel
bai na bai ka na naman, ang aking kaibigan na bai hehehehehe

Offline relyonme

  • . . . . .
bai na bai ka na naman, ang aking kaibigan na bai hehehehehe
PAPALAG KABA?